NYHETSARKIVET
11 jan 2018 14:52
Tankar från tv-branschen om affären Tele2/Com Hem
Det har varit ett dygn fullt av tyckande kring sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem, samt Kinneviks roll i det hela. På TV-Nyheterna har vi hört oss för i tv-branschen för att fånga in reaktioner på veckans stora nyhet. Nedan kan ni läsa några av dessa.

Aron Samuelsson, Telenor:
"Sammanslagningen är väntad givet Kinneviks tidigare förvärv i Com Hem. Vi tolkar detta som att Tele2 i och med förvärvet strävar efter att bli som Telenor och Telia – en helhetsleverantör av mobila och fasta tjänster. Det kommer därmed att finnas tre stora aktörer på marknaden, vilket är positivt för kunderna."

Fredrik Tumegård, NetInsight:
"Vi ser sammanslagningen som en mycket spännande utveckling i linje med den transformation vi ser på den globala mediemarknaden. Det skapar nya möjligheter för Tele2/Com Hem att bearbeta flera nya kundbaser med korsförsäljning och attraktiva helkundserbjudanden. De kan framöver konkurrera tydligare gentemot Telenor och Telias starka familjeposition när de nu har mobilt, tv och bredband under samma varumärke. På sikt kan det leda till en tydligare distansering i varumärke mellan Tele2 och Comviq. Com Hems tidigare förvärv av Boxer gör nu att de levererar framförallt tv via flera olika tekniker och plattformar.
På Net Insight ser vi att konsumenternas efterfrågan på bättre och mer enhetliga tv-upplevelser gör att många aktörer skiftar till skalbara OTT-plattformar, vilket ger mer förhandlingskraft kring innehåll och samtidigt minskar teknikkostnaden. Det nya Tele2 kan dra nytta av detta för att nå kundbaser med tv-produkter, oavsett om det kommer från Boxer, Com Hem eller Tele2."

Marie Nilsson, Mediavision:
"Det var oväntat väntat och något som ter sig logiskt, det vill säga en konsolidering av marknaden – i detta fall en merger. Com Hems fasta och Tele2:s mobila inriktningar kompletterar varandra och det bevisar också en annan tydlig sak: vilken stark drivkraft rörlig bild är. När Kinnevik i somras gick in i Com Hem var det säkert en och annan som undrade vilket som skulle bli nästa steg. I Sverige ser vi nu tre stora aktörer som alla har såväl fasta som mobila bredbandslösningar, tv och mobiltelefoni."

Magnus Svensson, Eyevinn:
"Intressanta nyheter, men kanske inte så oväntade om man tänker efter. Vi har sett samma trend ett tag, framförallt från USA. T-mobile gick bland annat nyss ut med att de tänker köpa Layer3 TV, och tidigare bland annat AT&T och DirecTV. Trenden är att man vill äga en så stor del av värdekedjan som möjligt, till alla plattformar. Med snabbare mobiltäckning så minskas behovet av fast bredband och man vill då erbjuda samma tjänster oavsett access och vart du bor. Sedan ser vi ju även att några leverantörer, framförallt i USA, börjar skaffa eget innehåll. Något som vi även ser små tecken på även i Sverige."

Jan Scherman, diversearbetare:
"Jag blir mycket bekymrad av den snabba monopolisering av den klassiska tv-distributionen som nu äger rum mitt framför ögon på Konkurrensverket och det politiska systemet, där ingen just nu verkar vilja värna om konsumenternas intressen som ju borde handla om ökad valfrihet.
Com Hem med Boxer har idag kontroll över nästan 55 procent av de svenska tv-hushållen. Boxer-affären godkändes, trots en utdragen granskningsprocess, vilket indikerar att Konkurrensverket blivit alltmer tandlöst. Tele2 är starkt på mobil distribution. Och nu vill man skapa en koloss som kan ge konsumenterna full-service för att använda den blivande vd:n Anders Nilssons egna ord. Det betyder väl full kontroll! Vad är vinsten för konsumenterna om valfriheten minskar?
Om det nu är bonusfest bland cheferna på Tele2 så finns det ingen anledning för landets konsumenter att fira. Tvärtom. Inlåsning i Com Hems tv-paket, prisbildning och kundservice ökar och Com Hems astronomiska vinstmarginaler på stadigt över 40 procent lär både bestå och öka. Sveriges är på väg mot ett eget Murdoch-imperium och ett eget Sky-komplex. Det ligger i förlängningen att man till slut bygger ihop detta nya Tele2/Com Hem/Boxer med MTG. Därmed så kan man ta ut alla synergier och kontroller hela tv-kedjan från produktion av innehåll, köp av rättigheter, distribution och prissättning gentemot konsumenterna. Vinnaren i det spelet är inte tv-tittarna. Vinnaren heter Kinnevik och Christina Stenbeck.
Men det är ju ingen svår utmaning att tjäna pengar på monopol. Men det är ju här som samhället med sin grundläggande vakthållning av konsumentintresset borde visa musklerna. Och det är faktiskt fortfarande så att vi ägnar en försvarlig tid åt vanligt tv-tittande, nästan 140 minuter om dagen. Gammel-tv har alltjämt stor betydelse. Vi sitter fortfarande och tittar på den stora tv-skärmen i våra vardagsrum. Den gamla tv-världen där det är en oerhörd konkurrens mellan tv-kanalerna måste faktiskt fungera alltmedan en ny verklighet successivt blir allt viktigare.
I pressinformationen från Tele2 framgår att man är medveten om att det kan bli tufft att få ett rent ok från både EU och Konkurrensverket då man skriver att 'Kinnevik har åtagit sig att delta i EU-kommissionens koncentrationskontrollprocess och ha en beredskap för att implementera konkurrensbefrämjande åtgärder, om sådana krävs för genomförandet av Fusionen.' Efter den kritik Konkurrensverket fick efter att man släppte igenom förvärvet av Boxer är det inte heller helt osannolikt att den svenska myndigheten blir mer svårflirtad den här gången.
Med stor säkerhet kommer det att bli en utdragen granskningsprocess."
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561