NYHETSARKIVET
12 jan 2018 14:39
SVT kritiseras för att bryta mot arbetsmiljölagstiftningen
I ett debattinlägg i LandLantbruk kritiserar Stefan Wistrand från föreningen Säker Arbetsmiljö SVT för att vara okunniga om arbetsmiljölagstiftningen. Som exempel använder man inspelningen av Köttets lustar med Henrik Schyffert.

"Att påstå att man följer lagar och föreskrifter avslöjar en total okunnighet om arbetsmiljölagstiftningen. Det är dags att tv-kanaler och produktionsbolag sätter sig in i Arbetsmiljölagen med dess tillämpningsbara föreskrifter. Det som måste redas ut är vem som har arbetsgivaransvaret, arbetsmiljöansvaret, samordningsansvaret med mera", skriver man bland annat.

SVT har svarat att man befinner sig i en gråzon när det gäller arbetsmiljöansvaret vid produktion av tv-program, något som Wistrand inte håller med om.

"Det är tyvärr inte ovanligt att det sker en enorm provocering av arbetsmiljön i samband med produktion av TV-program. Det handlar om att man använder motorsåg utan skyddsutrustning, renoverar tak utan något som helst fallskydd och att man låter ett barn köra lastmaskin där pappan hoppar upp på en stengrep under körning. Det är förvånade man måste ta till brott mot arbetsmiljölagstiftningen för att göra ett program som lockar tittare."
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561