NYHETSARKIVET
13 feb 2018 14:13
Konkurrensverket om tv, telekom och det digitala Sverige 2018
Konkurrensen mellan medieföretag på svenska marknaden har blivit hårdare, utbudet har ökat och konsumtionen individualiserats. På bredbandsmarknaden finns brister i konkurrensen på infrastrukturnivå och digitaliseringen gör att små företag kan växa på nya sätt. Det är något av det innehåll som Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige 2018 tar upp.

"Med fungerande konkurrens ökar förutsättningarna för konsumenterna att göra aktiva val. Det driver i sin tur fram utvecklingen av nya produkter och tjänster som svarar mot dagens och framtidens krav", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i en kommentar till rapporten.

I den 330 sidor långa rapporten diskuteras också distributionsformer, den tekniska utvecklingen och konvergensen mellan telekom-, medie- och hemelektronikindustrin, utmaningarna med digitala plattformar, konkurrensen från globala aktörer, samt SVT:s roll:

"Sveriges television har på grund av finansieringsformen en särställning på marknaden. Företagets påverkan på marknaden har utretts av Myndigheten för press, radio och tv. Konkurrensverket framhöll i sammanhanget att Sveriges television inte bör vara bundet till någon särskild utsändningsteknik. Istället borde reglerna anpassas till att medge utsändning via digitala plattformar som till exempel play-tjänster och andra webbsändningar. Däremot kunde Konkurrensverket konstatera att delar av Sveriges televisions verksamhet inte utgörs av rörlig bild, vilket kan påverka andra mediemarknader, till exempel dagstidningsmarknaden. Sådan verksamhet bör, enligt Konkurrensverket, vara föremål för reglerna om förhandsprövning."

Du kan läsa hela rapporten här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561