NYHETSARKIVET
12 jun 2018 14:49
Juridiska fakultetens remissyttrande om grovt brott

Juridiska fakulteten och IMK, Institutet för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt, har lämnat in ett remissyttrande kring förslaget om Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott.

De skriver bland annat: "Juridiska fakulteten ställer sig positivt till en skärpning av immaterialrättsbrott och i utredningen föreslås att åtalsreglerna ändras för upphovsrätts- jämte varumärkesbrott."

Men IMK har dock vissa förbehåll. De skriver även i remissen att just den mindre stränga åtalsregeln i upphovsrätten underlättat för rättshavarna att få en rättslig prövning av piratkopierade produkter. De anser även att det är av stor vikt att samtliga immaterialrättsliga straffskalor harmoniseras och anser att en tilläggsutredning ska tillsättas.

Här finns hela remissyttrandet: Läs mer

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561