NYHETSARKIVET
11 jul 2018 10:19
Com Hem Q2: Kundbasen ökar inför fusionen med Tele2
En ökad nettoomsättning med 1,1 procent, försämrat rörelseresultat med 3,6 procent (jämfört med samma period 2017) och förbättrat resultat för perioden med 54 miljoner kronor. Com Hem laddar inför fusionen med Tele2 och ökar bredbandsabonnemangen med 8000 och de digitala tv-abonnemangen med 1000 jämfört med föregående kvartal. Antalet konsumenter inom segmentet Boxer fortsätter dock att minska, medan dess arpu ökar.

"Vi såg en högre aktivitet från konkurrenter under kvartalet. Specifikt ser vi att konkurrenter alltmer fokuserar på att kombinera fasta och mobila tjänster genom att ge kunden mer värde snarare än att ge rabatter. Även om detta hade en något dämpande effekt på volymerna i kvartalet ser vi det som en positiv utveckling på lång sikt, eftersom det bör gynna både konsumenter och operatörer genom att uppmuntra operatörer att förbättra tjänsterna och öka kundnöjdheten. Vi tror att denna naturliga utveckling på marknaden kommer att minska konsumentchurn på marknaden och göra prissättningen mer motståndskraftig. Detta gör att den kommande fusionen med Tele2 ligger ännu mer rätt i tiden eftersom vi strävar efter att driva denna trend på den svenska marknaden. Tillsammans med Tele2 kommer vi att ha de extra verktyg och den skala som behövs för att förstärka vår ”more-for-more” strategi som har drivit tillväxten i Com Hem de senaste åren", skriver vd Anders Nilsson i samband med rapporten.

Trots massiv marknadsföring för den nya tv-boxen Tv Hub ökade antalet Tivo/Hub-kunder (som nu samredovisas) bara med 6 000 under kvartalet.

– Tv är inte den tillväxtmotor som ska driva bolaget framåt, utan det är bredbandet som ska driva tillväxten. När det gäller tv-verksamheten är utmaningen att få de cirka 60 procent av kunderna som sitter med low end-boxar att byta till Tivo eller Hub. Det gör att vi får mer nöjda kunder vilket förbättrar churnen, säger Anders Nilsson, till TV-Nyheterna.

Inför hösten: För att möta efterfrågan på högre hastigheter uppgraderar Com Hem nätverket för hastigheter på 1+ Gbit/s. och Tv Hub kommer att följas av ett helt app-baserat tv-erbjudande.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561