NYHETSARKIVET
11 jul 2018 10:20
Com Hem omreviderar rapporter för att uppfylla SEC:s krav

En omrevision har gjorts i finansiella rapporter för helåret 2017 för att möta krav från U.S. Securities and Exchange Commission inför fusionen med Tele2. Förberedelserna går nu in i en andra fas där SEC och Finansinspektionen granskar affären och fusionsdokumenten. Sammanslagningen förväntas fortfarande genomföras sista kvartalet 2018.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561