NYHETSARKIVET
20 jul 2018 15:28
Telia betalar rekordmycket för Bonnier Broadcast
Dagens affär, där Telia betalar 9,2 miljarder kr plus en tilläggsköpeskilling på 1 miljard kr beroende på Bonnier Broadcasts resultat det kommande året, är rekorddyr om man tittar på pris i förhållande till resultat, det visar en jämförelse som Telekomnyheterna har gjort.

Redan tidigare i år, när TDC ville köpa MTG, fick bolaget kritik för att man skulle betala så mycket som 11,1 gånger MTG:s ebitda-resultat. Nu vill alltså Telia köpa den mindre lönsamma konkurrenten Bonnier Broadcasting för 17,7 gånger ebitda-resultatet, det vill säga en värdering som är 59 procent högre. Då ska man samtidigt veta att MTG är väsentligt mer lönsamt än Bonnier Broadcasting. Bonnier-bolaget redovisar en ebitda-marginal på 8,0 procent medan MTG, som inte redovisar ebitda för sin TV-verksamhet ändå redovisar en rörelsemarginal (som i allmänhet är väsentligt lägre än ebitda-marginalen) på 13,2 procent för 2017.

Jämför man ekonomin för Bonnier Broadcast-förvärvet med köpet av norska Get, tidigare i veckan blir det än mer tydligt att detta är en ekonomiskt tveksam affär. Bonnier-förvärvet för 17,7 gånger ebitda-resultatet med 8,0 procents ebitda-marginal ska där jämföras med en förvärvsmultipel på 12,1 gånger ebitda-resultatet för ett bolag som har en ebitda-marginal, det vill säga lönsamhet, på 42,5 procent.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561