NYHETSARKIVET
23 jul 2018 11:11
Tidigare TV4-chefer: Telias köp av Bonnier Broadcasting går igenom

Ny vecka och svallvågorna efter nyheten att Telia och Bonnier nått en överenskommelse om köpet av Bonnier Broadcasting har stillnat något. TV-Nyheterna har pratat med två tidigare chefer på TV4 - Märta Rydbäck, under flera år var distributionschef för kanalen, och Jan Scherman, tidigare vd för TV4-gruppen – om vad de tror om affären.

- Ja, jag tror köpet går igenom. Den kritik som riktats mot affären består ju inte av något verkligt hinder för genomförande. Telias ledning och styrelse vill genomföra en affär som de är övertygade om är bra för Telia. Och det är ju deras uppdrag enligt aktiebolagslagen, säger Scherman.

- Ja, jag tror faktiskt det går igenom - och det kommer tvinga staten att äntligen göra sig av med Telia. Men då måste man lösa infrastruktur delen eftersom Telia idag missbrukar sin dominerande ställning på fibermarknaden. Så affären går igenom, Bonnier kommer satsa stenhårt på online-tv genom expressen och di med flera, Amelia/Tara med flera. Telia blir lite uppstyckat och alla blir nöjda! Utom möjligtvis konsumenterna, som inte vill tvingas skaffa Telia-abonnemang för att komma åt vissa rättigheter. Fast det kommer ta tid, säger Rydbäck.

TVN: Kritiken och ifrågasättandet av affären har varit stark, speciellt från politiskt håll – där alla partier tycks anse affären disfunktionell. Det har dels handlat om statens ägande i Telia, dels om sändningstillståndet. Hur kommer Telia och Bonnier förbi detta?

- Konsekvensen av den kritiken måste ju bli att staten säljer sin andel Telia, och om det finns samhällskänsliga verksamheter i Telia så kan det lösas genom att dessa flyttas till exempelvis statliga Teracom, eller att man genom avtal reglerar hanteringen. Frågan om TV4:s sändningstillstånd kan dras in på grund av Telias förvärv saknar all grund. Den så kallade ägarparagraf som finns i sändningstillståndet tillkom ursprungligen för att förhindra Bonnier att bli för dominerande. Men inte ens när Bonnier tog full kontroll över TV4 ansågs den aktuella paragrafen vara användbar. Paragrafen handlar om att ägarbyten inte får leda till att redan starka aktörer på mediemarknaden stärker sin ställning till en närmast dominerande position. Affären innebär ju att Bonnier att minskar sitt ägande på mediemarknaden och Telia blir en ny aktör. Paragrafen tar inte höjd för statens mediemakt, och till bilden hör ju att staten är minoritetsägare i Telia, säger Scherman.

TVN: Vilka positiva effekter ser du med affären?

- Jag tycker också det är anmärkningsvärt att i ingen politiker pekat på affärens strategiska styrkor för den svenska mediemarknaden, som sedan flera år är utsatt för en helt ny konkurrens i form av stora globala företag som Facebook, Youtube, Amazon med flera. Svenska medieföretag har trängts tillbaka på de nya plattformar där medierna nu växer. Konsumenterna väljer nyheter och underhållning i mobilen, på datorn eller paddan. Och här har de internationella bolagen tagit täten. Ska vi ha starka och livskraftiga svenska medieföretag kvar i en framtid så måste faktiskt nya lösningar uppmuntras och inte motarbetas. De problem som uppstår med statens mediemakt är i mitt perspektiv mest uttryck för en närmast obefintlig mediepolitik, som mest ägnat sig åt att konservera ålderstigna bidragsmodeller och oförmåga att ändra missgynnande reklamskatter. Kulturpolitikerna har med ett undantag, moderaten och kulturutskottets ordförande Olof Lavesson, varit tysta. Det är näringspolitikerna som tagit till orda, vilket återigen aktualiserar frågan om inte kulturpolitiken och näringspolitiken borde sitta ihop i ett departement. Ett superdepartement som blir kraftfullt och kanske flyttar upp mediefrågorna från någon slags politisk bottenplats till en topposition - där de hör hemma. Mediepolitiken är viktigare än någonsin då detta på flera sätt rör grunderna för vår demokrati, avslutar Scherman.


Märta Rydbäck är idag Director Business Development på Dotscreen och tidigare bland annat vd för Eurosport i Norden och distributionschef på TV4. Jan Scherman kallar sig gärna diversearbetare inom medieindustrin och gjorde med Storyfire tidigare i år en dokumentärserie om demokratin för SVT.

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561