NYHETSARKIVET
5 okt 2018 14:10
Net Insight effektiviserar, inför ny organisation
Med ökat kundfokus och tydligare produkt- och affärsansvar som drivkraft vill Net Insight öka tillväxten genom att införa en ny organisation. Den nya organisationen börjar gälla denna vecka med, som tidigare, gemensam säljorganisation – men med tydligare ansvar för produkt och lösning.

"Den teknologiska utvecklingen och kundernas förändrade beteende ställer krav på en ökad förändringstakt från oss. Vi inför därför nu en tydligare och mer effektiv organisation, med fokus på att skapa ökad tillväxt och resultat genom tydligare affärs- och produktansvar och framför allt ett ökat fokus på kunderna", säger Henrik Sund, tf vd på Net Insight, i en kommentar.

Bredvid Sund ser ledningsgruppen ut så här: Pelle Bourn, CFO; Maria Hellström, COO; Marcus Sandberg, VP Strategy & MarCom; Alan Ryan, VP Sales; Ulrik Rohne, VP Media Networks; Gustav Grundström, VP OTT och Judy Fick, VP Resource Optimization.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561