NYHETSARKIVET
11 feb 2019 14:14
Yrkande mot Telia om interimistisk blockering av sajter avslås
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ett antal film- och musikbolags förbudsyrkande i ett mål om interimistiskt vitesförbud mot Telia. Trots att domstolen ansåg det finnas sannolika skäl för upphovsrättsintrång via sajterna The Pirate Bay, Nyafilmer, Fmovies och Dreamfilm och att internetleverantören gjorde sig skyldig till medverkan. Detta är dock inte samma sak kan komma att gälla vid ett slutligt vitesförbud.

Domstolen har, i denna del av rättegången, gått på Telias linje att en av domänerna nu tillhandahåller en laglig tjänst.

"Vidare måste beaktas att Telia påstått att flera domännamn leder till andra webbplatser än dem som rättighetshavarna påstått eller inte till någon webbplats alls. Rättighetshavarna har inte motbevisat detta påstående. Patent-och marknadsöverdomstolen konstaterar att det i nu aktuellt fall inte finns underlag för motsvarande slutsatser som i PMÖD 2017:1 på detta stadium av rättegången beträffande de domännamn som rättighetshavarna angett. Dessa förhållanden innebär enligt Patent-och marknadsöverdomstolens mening, med beaktande av det grundläggande intresset av att tillgodose internetanvändarnas informationsfrihet, att det inte är proportionerligt att interimistiskt besluta om ett blockerings-föreläggande för Telia. Patent-och marknadsdomstolens beslut ska därför upphävas", skriver de i beslutet.

Beslutet får inte överklagas. Bland motparterna finns C More, Disney, Nordisk Film, TV4 och Warner Bros.

Vill du som prenumerant läsa hela domen, skicka ett mejl till info@tv-nyheterna.se.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561