NYHETSARKIVET
9 maj 2019 12:57
MTG gör minusreultat i första kvartalet trots ökad omsättning
Häromdagen presenterade NENT Group sin första kvartalsrapport sedan splitten från MTG. Nu är det MTG:s tur att redovisa sina siffror. Företaget består efter delningen av segmenten e-sport och gaming.

MTG:s omsättning ökade med nästan 4 procent, jämfört med första kvartalet 2018, till 967 Mkr (931 Mkr), medan den organiska tillväxten minskade med -1,7 procent. Rörelseresultatet (EBIT) landade på -126 Mkr (-79 Mkr).

För segmentet e-sport uppgick nettoomsättningen till 336 Mkr (290 Mkr) och rörelseresultatet (EBIT) landade på en förlust om -83 Mkr (-70Mkr).

"Efter nedgången i e-sportintäkter under andra halvåret 2018, återvände e-sportvertikalen till tillväxt i det första kvartalet 2019. Det här var en följd av vårt strategiska beslut att fokusera på den delen vi kontrollerar och driver själva (Owned & Operated) och endast utvalda e-sporttjänster", skriver MTG i rapporten.

Gaming-segmentet redovisade en omsättning på 604 Mkr (577 Mkr) och ett rörelseresultat (EBIT) på 74 Mkr (89 Mkr).

MTG anger i kvartalsrapporten att -54 Mkr, redovisade som jämförelsestörande poster, beror på kostnader i samband med NENT Group-splitten. Gruppens ambition för helåret 2019 är oförändrad och motsvarar en organisk försäljningsökning på omkring 15%.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561