NYHETSARKIVET
10 maj 2019 13:11
SVT deltar i totalförsvarsövning 2020
2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

"SVT:s roll i totalförsvaret är att sända varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid eventuella angrepp mot landet. Vi deltar i övningen för att säkerställa att vi tillsammans med övriga intressenter säkerställer att svenska folket kan tillgodogöra sig informationen på detta sätt", skriver SVT i Vi på tv.
TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561