NYHETSARKIVET
24 okt 2019 13:57
Tele2 hjälper till att lyfta Kinneviks tredje kvartal
Kinneviks substantiella värde tredje kvartalet 2019 ligger på 92 miljarder kr, en ökning med tre miljarder och tre procent mot föregående kvartal. Ökningen beror främst på en positiv aktiekursutveckling hos Zalando och Tele2, skriver koncernen. Värdet i innehavet av Tele2 har, enligt Kinneviks tabeller, ökat från 25,440 miljarderm kr Q2 till 27,504 miljarder kr Q3 2019. Nettoomsättningen låg på 6,9 miljarder kr och tjänsteintäkter från slutkund på 5,1 miljarder kr.

”Underliggande EBITDA hade organisk tillväxt på 5% för koncernen och 4% i Sverige, drivet av synergieffekter från samgåendet med Com Hem. Bolaget realiserade ytterligare 150 Mkr i synergier från Com Hem¬-integrationen och höjde målet för den årliga besparingstakten till 750 Mkr vid årsskiftet”, skriver Kinnevik i rapporten.TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561