NYHETSARKIVET
24 okt 2019 14:00
Q3 2019: Edgeware har fortsatt svårt att lyfta
Edgeware har fortsatt svårt att få CDN-affärerna att lyfta igen. Andra kvartalet 2019 visade ett samlat rörelseresultat på -21 miljoner kr. Och problemen fortsätter under tredje kvartalet. Nettoomsättningen ner 21 procent och ett samlat rörelseresultat som stannar på -3,6 miljoner kr.

Men det är inte bara dystert. CDN-affären i Kina och Latinamerika ger större möjlighet än i Västeuropa och lanseringen av StreamPilot-plattformen möjliggör nya intäkter. 2020 blir också ett stort sport-år med EM-fotboll och OS i Tokyo.

"Sammanfattningsvis befinner sig Edgeware i en stor affärsmässig förändringsprocess. Vi har en signifikant affär som har minskat samtidigt som vi ser nya affärsmöjligheter för CDN-affären på tillväxtmarknader, inom tjänster och för nya produkter mot både nya och befintliga kunder. Vi kommer fortsatt att ha ett starkt kostnadsfokus samt styra över och frigöra resurser för att investera i nya produkter och nya affärer. I kvartalet har vi exempelvis omstrukturerat vår sälj- och marknadsorganisation och knutit regionerna närmare ledningen, anställt en dedikerad affärsutvecklingsresurs mot broadcasters och fokuserat marknadsföringen på säljstödjande aktiviteter. Även om jag inte ser en förbättring av den europeiska CDN-affären i närtid skapar vår stadiga progress inom våra nya områden mycket positiv energi i bolaget och framförallt i dialogen med kunderna. De nya affärerna och det nya arbetssättet växer fram och tar form och basen för de återkommande intäkterna har börjat byggas", skriver Karl Thedéen i vd-ordet.


TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561