NYHETSARKIVET
29 okt 2019 13:51
Bonnier Broadcasting riskerar böter på 300 000 kr
Bonnier Broadcasting riskerar böter på 300 000 kr efter att TV4 fällts för ett sponsringsmeddelande i Sveriges mästerkock. Benämningen är säljfrämjande utformning. Granskningsnämnden ansöker om böter hos förvaltningsrätten.

"För att tittaren ska få en kontinuerlig tv-upplevelse används rörliga bilder som ofta följer det redaktionella programmets tema i färg och form. För aktuella sponsringsmeddelanden har matlagning använts som tema i enlighet med temat för Sveriges Mästerkock. TV4 AB anser inte att rörliga bilder i sig gör att det blir säljfrämjande", skriver TV4 i sitt yttrande.

Men Granskningsnämnden håller alltså inte med. De skriver bland annat i sitt beslut:

"Enligt nämndens mening var framställningarna av sponsorerna i sponsringsmeddelandena så pass otydliga att det blev svårt för tittaren att veta vilka som sponsrade programmet. Nämnden anser därför att meddelandena i denna del strider mot bestämmelsen om sponsringsmeddelandens utformning i 7 kap. 7 § radio-och tv-lagen. Granskningsnämnden anser vidare att inramningen av sponsringsmeddelandena, med bland annat bilder på mat och köksutrustning, förvisso hade en tydlig koppling till programmet Sveriges mästerkock. Nämnden anser dock att inramningen av sponsringsmeddelandena ”vitvaror för köket–från Neff” och ”svenskt gårdskött–från Lidl” hade en reklamliknande karaktär som gav meddelandena en säljfrämjande utformning."


TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561