NYHETSARKIVET
29 okt 2019 13:54
Q3 2019: Net Insight rör sig långsamt uppåt
Nettoomsättningen går ner något, men resultatet lämnar rött när Net Insight lämnar in redovisningen för tredje kvartalet 2019. I och med rapporten inför bolaget segmentsredovisning för ökad transparens. Här kan vi bland annat se att Nimra-delen (Media Networks) ökar rörelsemarginalen med 20 procent medan ScheduALL går sämre.

"Vår Media Networks-affär levererar en förbättrad och stark lönsamhet under kvartalet trots en något lägre omsättning. Omsättningen drivs till stor del av events, och enskilda större affärer kan ha stor på-verkan på kvartalsomsättningen. Det finns inget tydligt säsongsmönster, vilket leder till att omsättning för rullande 12 månader en bättre indikator än ett kvartal. Det senaste året har omsättningen på 12-månadersbasis i stort varit oförändrad", skriver Henrik Sund i sitt sista vd-ord.

Net Insigt Q3, siffror (i Mkr) i sammanfattning:

Nettoomsättning 112,3 (115,1)
Rörelseresultat 3,1 (-4,2)
Periodens resultat 1,8 (-3,8)

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561