NYHETSARKIVET
30 okt 2019 13:10
36 miljoner kr i stöd för digital utveckling av nyhetsmedier
Mediestödsnämnden har beviljat stöd på 36 miljoner kr till två nyhetsmedier. Stödet är till för innovation och utveckling av digitala kanaler. Beslutet gäller dock enbart om riksdagen beslutar om ytterligare mediestöd.

"Den lokala mediemarknadens ekonomi är pressad på grund av minskade annonsintäkter och minskade upplagor. Därför känns det i år särskilt bra att kunna fördela ut innovations- och utvecklingsstöd som kan hjälpa branschen att ställa om och hitta affärsmodeller som gör dem konkurrenskraftiga i en digital miljö", säger enhetschefen Georg Lagerberg på Mediestödsnämnden.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561