NYHETSARKIVET
30 okt 2019 13:11
Unionen kritiska till SVT:s förändringar inom lokala nyheter
SVT:s satsningar på lokala nyheter breddas. Men smalnas också av på grund av ny teknik. Unionen-klubben är kritisk till förändringar inom teknisk service och ser att antalet teknisk personal ute i landet kommer att minska med nya förslagen. Dessutom ser de att det blir svårt att behålla god teknisk kvalitet och rimliga arbetsförhållanden.

"För första gången på många år finns risk för övertalighet på SVT och de berörda yrkesgrupperna ombeds söka de nya rollerna som ”produktionsservicetekniker” och ”utsändningstekniker”. Unionen anser dock att rollen som produktionsservicetekniker är för bred kunskapsmässigt för såväl personal som jobbar inom teknisk service som för ProKo. Rollen innefattar allt från däckbyte på bil till att utbilda användare i SVT:s produktionsverktyg och produktionssystem. Men själva kommer produktionsserviceteknikerna inte att få använda produktionsverktygen i yrket. Vi undrar hur SVT menar att produktionsserviceteknikerna ska kunna vara specialister och utbildare på yrken som de själva aldrig får utöva?", skriver Unionen-klubben i ett uttalande.

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561