NYHETSARKIVET
6 nov 2019 13:37
Debatten om spelreklam i tv accelererar i Norge

Norska regeringen vill lagstadga hårdare mot spelreklam i tv. Detta har redan visat sig i tv-distributörernas intäkter. Och enligt Oslo Economics rapport till Kulturdepartementet kommer Discovery och NENT:s intäkter att minska med minst 250 miljoner NOK om förslaget går igenom.

Telenor har, liksom andra tv-distributörer i Norge, mött regeringens förslag i kampen mot spelreklam med stark skepsis. I en skriftlig fråga till Torbjørn Røe Isaksen frågar nu Arbetarpartiets mediepolitiske talesperson Trond Giske om handels- och industri-ministern menar att det utgör en del av förväntningarna på Telenors samhällsansvar att de bidrar till samhällets insatser för spelberoende och olagligt spel?

För Giske själv är det ingen tvekan:

"Enligt min mening har Telenor en mycket tydlig förväntan från ägaren att vara ett företag som tar socialt ansvar. Företagets sociala ansvar är ett kärnvärde för Telenor. Det förvånar mig att ledningen inte har sett att detta är ett så allvarligt samhällsproblem att Telenor borde stödja lagen snarare än att vara en motståndare", säger han till Kampanje.

Från Telenors håll svarar tv-chefen Camilla Amundsen:

"Det vi har varit oroliga för är att det sätt som ministeriet vill att detta ska genomföras i Norge är dåligt på flera nivåer och praktiskt taget omöjligt att genomföra det. Dessutom kommer den föreslagna förordningen att få fler konsekvenser för medieindustrin och allmänheten, vilket är viktigt att vara medveten om. Jag håller med om att Telenor har ett stort socialt ansvar, men det blir i princip fel om vi ska agera som redaktör i sändningarna. Utöver det hänvisar vi till tidigare svar", säger hon.

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561