NYHETSARKIVET
13 nov 2019 14:07
PTS borde undersöka hur innehållstjänster används av operatörer

Bahnhofs vd Jon Karlung gav igår, i samband med operatörens kvartalsrapport, PTS tre råd till vad myndigheten borde göra för att vara relevant för sin tid:

• Undersök hur innehållstjänster (som strömmad media och teve) används som ett verktyg i kombination med bredband för att kedja fast konsumenterna, och därmed snedvrida konkurrensen.

• Motverka monopol och oligopol som drabbar slutkunder. Att bygga och driva infrastruktur kan jämföras med att kontrollera vägnäten. Säkerställ att alla som vill köra trafik i näten, ska kunna göra det på lika villkor. Konkret bör PTS undersöka hur stadsnätsmarknaden fungerar tillsammans med nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. Granska alla tårtbitar med ett helhetsperspektiv!

• Identifiera och undanröj allt som på ett regelmässigt och byråkratiskt sätt försvårar och hämmar teknikutveckling. Konkret bör man på valda delar av marknaden kunna tillåta kommersiella försök med alternativa accessformer. Var inte så stelbenta, det förstör för innovationer.

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561