NYHETSARKIVET
20 dec 2019 14:37
Netflix växer snabbast i Asia/Pacific-regionen
När siffrorna nu släppts vad gäller Netflix-abonnenter globalt visar dokumenten att tjänsten växer procentuellt snabbast i Asien/Pacific-området. Men då handlar det om att antalet abonnemang gått från 6,5 till 14,5 miljoner de senaste två åren. I det stora marknadsområdet EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) har antalet under samma period ökat från 26 till 47,3 miljoner.

Hemma i USA och Kanada står det mer stilla, med en ökning från 58,3 till 67,1 miljoner användare. I Latinamerika ökar de från 19,7 till 29,4 miljoner i antalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561