NYHETSARKIVET
23 jan 2020 14:19
Telia ändrar redovisningen efter Bonnier-affären
På grund av köpet av Bonnier Broadcasting kommer Telia Company att förändra redovisningsprinciperna vad gäller licensierade film- och programrättigheter. Detta för att följa IFRS-principerna inom medieindustrin.

"Tillgångar och skulder avseende film och programrättigheter redovisas nu i balansräkningen när licensperioden börjar, och filmen eller
programmet är tillgängligt för den första visningen/sändningen. Avskrivningar av film och programrättigheter är klassificerade som
rörelsekostnader inom EBITDA och kassaflödet är klassificerat inom löpande verksamheten", skriver Telia i ett pressmeddelande.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561