NYHETSARKIVET
3 maj 2022 13:41
Telenor Q1: OTT-prenumeranter ökar kundstocken

Telenor som koncern minskade omsättningen något under Q1, men ökade resultatet med cirka en miljard NOK till 6,9 miljarder. Telenor Sverige ökade omsättning och rörelseresultat (exklusive avyttrad verksamhet) och antalet mobilkunder med 37 000. Intäkterna för internet/tv minskar jämfört med Q1 2021 med 50 miljoner NOK, men jämfört med senaste kvartalet ökar man med 15 000 tv-kunder. Det handlar främst om OTT-prenumerationer som tidigare inte varit inkluderade.

- Från och med 2022 inkluderas Stream-kunderna i vår externa rapportering. Under Q1 växer vi fortsatt inom Stream och IPTV samtidigt som Koax-kunderna minskar i antal. Detta resulterar sammantaget i en stabil tv-kundbas, säger Hanna Idstam, Manager TV & Media.

I Norge har Telenor tappat 11 000 tv-kunder sedan årets början. Jämfört med Q1 2021 har 34 000 tv-kunder försvunnit. Men då är inte OTT-abonnenter inräknade.
TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187