NYHETSARKIVET
2 jun 2022 14:01
Konsumentverket har problem på digitala marknader

Konsumentverkets tillsyn av näringsidkare bedrivs i stort effektivt. Det anser Riksrevisionen i sin granskning. Men problem finns, bland annat att upptäcka problem på digitala marknader och inom digital marknadsföring. Främst handlar det om personaliserad marknadsföring.

"En väl fungerande tillsyn är central för både konsumenter och företag. Tillsynen behöver hela tiden anpassas efter nya förhållanden", säger riksrevisor Helena Lindberg i anslutning till granskningen.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187