NYHETSARKIVET
3 jun 2022 13:35
Högsta domstolen ska avgöra triss-tvisten mellan KO och TV4

Patent och marknadsöverdomstolen upphävde tidigare i vår Konsumentombudsmannens beslut från april 2020. Det handlar om den så kallade Triss-domen där KO med stöd av marknadsföringslagen uppmanat Svenska Spel att inkomma med svar på frågan om Svenska Spel har ett samarbetsavtal avseende Triss-inslagen med TV4 alternativt något av övriga bolag i den koncern där TV4 ingår och, om ett sådant avtal finns, ge in avtalet. PMÖD underkände myndighetens krav och nu är det dags för Högsta domstolen, som bifallit överklagan, att hantera triss-problematiken.

TV4 och Svenska Spel fortsätter att hävda att triss-skrapet är ett redaktionellt inslag. Men Resumé skriver idag att ett samarbetsavtal, enligt deras källor, existerar till ett värde om över 100 miljoner kr.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187