NYHETSARKIVET
22 jun 2022 13:55
SVT:s strategichef om Granskningsnämndens rapport

Under fredagen förra veckan anlände, som TV-Nyheterna då skrev om, Granskningsnämndens genomgång av public service-redovisningen. Public service-uppdraget består av ett 100-tal olika villkor om bland annat sändningsteknik, programinnehåll och ekonomisk effektivitet. Och granskningen visade att SVT uppfyller sitt uppdrag. ”Att SVT har godkänts på Granskningsnämndens samtliga punkter är ett otroligt gott betyg. De här bedömningarna är en av flera saker som visar på hur SVT klarar uppdraget”, skrev vd Hanna Stjärne i en kommentar. Men vissa tveksamheter kunde anas, något TV-Nyheterna kontaktat SVT om.

TVN: Tar ni till er den fortsatta kritiken om för mycket text i nyhetsflödet, eller är ni klara med det?

"Nämndens bedömning är att SVT uppfyllt kravet att ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Sedan uppmärksammar nämnden att den kommer fortsätta att granska det här området. Digital nyhetsvideo är ett av SVT:s mest prioriterade områden. Det är där vi lägger vårt utvecklingsfokus och vi har lanserat många innovativa och framgångsrika format de senaste åren. Exempelvis: 60 sekunder, Vem är och Sant eller Falskt", skriver SVT.

- Detta är ett arbete vi kommer att fortsätta med.  Över tid har SVT också kraftig ökat antalet videoklipp i nyhetstjänsten, säger Kristian Lindquist strategichef på SVT.

Att ni inte återkommit med metoder för att uppfylla kraven, som nämnden efterfrågat? Vilket förtydligas med följande:

"I bedömningen avseende SVT:s redovisning 2020 ansåg nämnden att företaget uppfyllt villkoret och ansåg det rimligt att SVT ska sätta en målnivå för nyckeltalet för rationaliseringar och förbättringar efter utgången av 2021.
Granskningsnämnden konstaterar att det enligt SVT:s mening inte är ändamålsenligt med en fast målnivå för nyckeltalet för rationaliseringar och effektiviseringar. För att öka granskningsbarheten av nyckeltalet anser nämnden att SVT bör kommentera hur nyckeltalet trots det ska gå att utvärdera samt analysera nyckeltalets utfall i relation till målbilden."

SVT ser inte att det här exemplet handlar om att man "inte återkommit med metoder för att uppfylla kraven". När det gäller den här kommentaren från nämnden säger man sig komma att utveckla sin redovisning i kommande rapporter.

- Nyckeltalets huvudsyfte är att visa på att produktivitetsförbättringar sker fortlöpande, vilket är uppdraget enligt medelsvillkor 22. SVT kommer fortsatt att analysera, följa och kommentera utfallet på nyckeltalet, säger Kristian Lindquist.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187