NYHETSARKIVET
20 jul 2022 10:19
TV-abonnemang ökar hos Telia Q2 2022, SVOD går ner

Telia Company ökade nettoomsättningen med 1,9 procent till 22 293 MSEK för andra kvartalet 2022. Vinst landade på 2 121 MSEK, en stor minskning från Q2 2021 (8 353) medan ebitda ökade till 7 681 MSEK (7 655). Nettoomsättningen för TV och Media ökade med 2,7 procent jämfört med samma period 2021 och landade i kvartalet på 2 333 MSEK. Antalet tv-abonnemang i Sverige har ökat från 949 000 Q2 2021 till 1 028 000 2022. Men samtidigt minskade SVOD-abonnemangen i jämförelse med 88 000 till 700 000 i antalet. Jämfört med Q1 2022 minskade SVOD-abonnemang med 41 000, tydligt med anledning av att Champions League avslutats.

"Telia Sverige levererade på sin uttalade ambition att förbli i tillväxt med både fasta och mobila tjänster som bidrar, inte minst genom proaktiv prissättning. Mobilintäktstillväxt på 2,7% var ledd av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, även om basen av avtalsabonnemang ökade med 32 000 detta kvartal. Bredbandstillväxten på 4,1% var också huvudsakligen driven av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, medan tv-tillväxten om 16% drevs lika mycket av den genomsnittliga intäkten per abonnemang och en växande kundbas", skriver Allison Kirkby i vd-ordet och menar att man även stärkt positionen vad gäller innehållspaketering med Britbox, TV 2 och Viaplay.

Kirby skriver också att för TV och media har efterfrågan på reklam nu överstigit nivåerna före pandemin utan några tecken på någon makrodriven försvagning hittills. Tittartiden på TV4 Play ökade under perioden med fem procent.

"Digitaliseringen av reklamverksamheten är på rätt spår med 21% tillväxt i digitala annonsintäkter. Betal-tv-marknaden fortsätter att vara hårt konkurrensutsatt, särskilt inom SVOD-marknaden och kvartalet var även påverkat av förväntad säsongsbetonad kundomsättning inom sport. Telia är i kraft av att vara aggregator, distributör, tv-reklamledare och operatör av flera OTT-streamingtjänster unik utrustat i Sverige och Finland att möta dessa marknadsutmaningar."

Antalet anställda inom segmentet TV och Media har minskat med 80 personer sedan Q2 2021.
TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187