NYHETSARKIVET
21 jul 2022 10:07
766 000 nya abonnenter för Viaplay under Q2 2022

Viaplay Group visar en organisk försäljningstillväxt om 18 procent under årets andra kvartal. Periodens resultat, totala verksamheter, landade på 175 miljoner kr (92). Antalet nya Viaplay-abonnenter under kvartalet låg på 766 000 över alla marknader. Abonnentmålet vid årets slut har nu höjts från 7 till 7,3 miljoner totalt. Nordiska abonnentbasen ökade med 24 procent, främst på grund av B2B-partnerskap som det med Tele2.

"Vi har levererat ännu ett kvartal helt i linje med vår strategi och våra mål. Viaplays starka utveckling i Norden kompletterades med ytterligare tillväxt i den internationella verksamheten. Som ett resultat av denna utveckling och i kombination med vårt nya B2B partnerskap i Polen, uppgraderar vi vårt Viaplay-abonnentmål för årets slut från 7 miljoner till 7,3 miljoner. Nordens abonnentmål förblir oförändrat efter uppgraderingen i föregående kvartal, samtidigt som det internationella abonnentmålet nu ökar från 2,2 miljoner till 2,5 miljoner abonnenter. Vi förväntar oss en försäljningstillväxt i koncernen om minst 28% under året, och att den ökade försäljningstillväxten i den internationella verksamheten leder till en lägre förlust i den internationella verksamheten som nu förväntas uppgå till ca 1 350 Mkr", skriver koncernchef Anders Jensen i samband med rapporten.
TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187