NYHETSARKIVET
22 feb 2022 13:43
Omsättning upp 19% Q4 och vinst för Net Insight 2021

För helåret 2021 ökade nettoomsättningen 14,6 procent till 380 miljoner kr. Rörelseresultat landade på 26,8 miljoner kr. Under sista kvartalet ökade nettoomsättningen med 19 procent jämfört med Q4 2020. Även rörelseresultatet var bättre än Q4 2020, men lägre än föregående kvartal. Detta beror på kostnader i affären med Türk Telekom.

"Summerar vi helåret kan vi konstatera att tillväxten varit högre än det finansiella målet om en genomsnittlig årlig tillväxttakt om minst 10%. Det kommer från en stark utveckling av medieaffärerna, där vi har ökat försäljningen hos 8 av 10 av våra strategiska kunder, i kombination med Türk Telekom-avtalet", skriver Crister Fritzson i vd-ordet.

Om framtiden för Net Insight skriver han bland annat:

"Vi bedömer att vi växt starkare än marknaden. I en tid formad av osäkerhet är jag stolt över att våra försäljningskurvor pekar uppåt inom både IP och cloud och inte minst att vi etablerat ett historiskt avtal att utveckla en helt ny synkprodukt för 5G på en global marknad. Vi blickar tillbaka på ett händelserikt och utvecklande år."


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561