NYHETSARKIVET
23 feb 2022 13:31
Branschen ser Disney+ som största Netflix-utmanaren

Svod-tillväxten i Norden har delvis avstannat. Men där finns också nya spelare som kan få ny fart på marknaden. Branschen tror dock att tillväxten fortsätter under 2022, det skriver Mediavision idag i anslutning till rapporten Industry Outlook 2022. 63 procent av tillfrågade tror att hushållen kommer att spendera mer pengar på svod-tjänster 2022. Förra året var den siffran 90 procent.

På frågan vilken aktör som kan utmana Netflix i toppen tror 37 procent på Disney+, 32 procent på HBO Max, 25 procent på Viaplay och 23 procent svarar Amazon Prime Video.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561