NYHETSARKIVET
24 feb 2022 13:47
Blockering av ryska medier att vänta närmsta tiden

Propaganda via medier är en stor del av maktordningen idag. Och redan idag ser vi en inledning av hur väst-medier kommer att hantera ryska medier i skuggan av händelserna i Ukraina. Operatören Elisa avslutar nu avtalet med Nord Print som distribuerar ryska tv-kanaler. Samtidigt undersöker brittiska Ofcom om man idag ska avsluta sändningslicensen för RT, tidigare Russia Today, med anledning av Putin-regimens intrång i Ukraina.

"Vi inväntar ett definitivt beslut kring en officiell ståndpunkt från de behöriga statliga myndigheterna om den lettiska domstolens dom, som skulle ge alla estniska operatörer en formell uppförandekod angående uppsägning av kontraktet, blockering av sändning av kanaler eller undanhållande av betalningar", säger Elisas innehållschef Toomas Ili, bland annat.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561