NYHETSARKIVET
24 feb 2022 13:49
Ställningskriget mellan Bahnhof och PTS fortgår

I januari valde PTS att förelägga Bahnhof med vite om fem miljoner kr för vägran att lämna ut data när portnummer saknas då detta strider mot datalagringsreglerna. PTS förelägger nu bolaget att rapportera in begärda uppgifter då de ej inkommit.

Bahnhof har sedan föreläggandet överklagat den underrättelse som ligger till grund för föreläggandet, samt även överklagat föreläggandet på samma område som PTS beslutade förra året. Det målet pågår i Förvaltningsrätten.

"Bahnhof har nu i tre år underlåtit att följa PTS begäran om att lämna in adressuppgifter. Bahnhof har de två föregående åren lämnat in uppgifterna efter att Bahnhof förelagts vid vite att lämna in uppgifterna. Det senaste föreläggandet överklagades av Bahnhof och förvaltningsrätten, som avslog överklagandet, ansåg att PTS hade fog för att begära in uppgifterna. Bahnhof har ändå valt att återigen underlåta att komma in med begärda uppgifter. Enligt PTS bedömning talar detta sammantaget för att Bahnhof inte kommer att vidta rättelse med mindre än att föreläggandet förenas med vite. Bahnhof bedöms ha faktisk och rättslig möjlighet att rätta sig efter föreläggandet inom den angivna tidsfristen. Föreläggandet ska därför förenas med vite", skriver PTS bland annat.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561