NYHETSARKIVET
2 mar 2022 13:45
Vad gäller för ryska tv-kanaler i Sverige?

Myndigheten för press, radio och tv har, med anledning av kriget i Ukraina, sammanställt information om vad som gäller för ryska tv-kanaler i Sverige. De tre satellit-kanalerna som sänder från Sverige är Rossija RTR, TVCI och TBN Ukraine. Finns där möjlighet att inskränka sändningsrätten?

"Ett fåtal ryska kanaler som sänder via satellit är registrerade i Sverige. Sändningarna riktar sig bland annat mot de baltiska staterna. Det krävs inget tillstånd för att sända tv från Sverige via satellit. Reglerna om vilket lands bestämmelser som gäller för tv-sändningar är gemensamma inom EU och regleras i det så kallade AV-Direktivet. För ett företag som använder en svensk satellitupplänk och som inte är etablerat i någon annan EES-stat gäller svenska regler och företaget ska därför registreras hos MPRT", skriver myndigheten.

MPRT får ej begränsa dessa sändningar. Däremot kan Granskningsnämnden gå in och anmäla om sändningarnas innehåll uppmanar till terror, hat eller hot.

"Det är JK som genom granskning i efterhand övervakar att bestämmelsen följs. JK kan förelägga både programföretag och satellitentreprenör och ett föreläggande kan även förenas med vite. Ett vitesföreläggande kan också överklagas. Inte heller granskningsnämnden eller Justitiekanslern kan begränsa företagen från att sända tv", skriver nämnden.TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561