NYHETSARKIVET
9 mar 2022 13:36
Riksåklagaren överklagar PMÖD-dom om upphovsrättsbrott

Riksåklagaren har överklagat en dom om upphovsrättsbrott till tv-sändningar, samt olovligt innehav av avkodningsutrsutning, hos Patent- och marknadsöverdomstolen. Det handlar främst om hur begreppet innehav ska tolkas när rättighetshavaren finns i ett land utanför EU/EES, eller inte är anslutna till Romkonventionen. I aktuella målet lades åtalet ner mot de två åtalade vad gäller brott mot avkodningslagen, då utrustningen var placerad i Jordanien.

Riksåklagaren menar dock att de borde dömas för brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen. Målet tas nu till Högsta domstolen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561