NYHETSARKIVET
9 mar 2022 13:36
KLYS: Sverige behöver en bättre upphovsrättslagstiftning

KLYS, som är en samlad röst för kulturskapare i Sverige, menar att vi behöver en bättre upphovsrättslagstiftning. Det förslag som Justitiedepartementet nu tagit fram missar målet, anser man.

"Digitaliseringen och globaliseringen har medfört en kraftig strukturomvandling som har lett till en maktförskjutning inom de områden där våra medlemmar är aktiva. Vi yrkesverksamma kulturskapare pressas till att lämna ifrån oss mer och mer makt över det vi själva har skapat, medan distributörerna bara bli mäktigare och mäktigare", skriver KLYS i ett debattinlägg.

KLYS är konstnärsorganisationers samarbetsorgan och företräder bland annat områdena ord, ton, bild, scen och media.

Hela inlägget kan läsas här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561