NYHETSARKIVET
11 mar 2022 13:52
TV-affären ökade för Telia 2021, men rättigheter skrivs ner

TV och Media stod för 10 procent av Telia Companys nettoomsättning 2021, en omsättning som låg på 88,3 miljarder kr (89,1 2020). Det framgår av bolagets årsrapport. Koncernens rörelseresultat landade på 15,2 miljarder kr. Över hela koncernen räknar man sammanlagt in 3,4 miljoner tv-abonnemang, en ökning med 200 000 mot 2020. I Sverige stannade antalet tv-abonnemang på 997 000, en ökning för helåret med 68 000.

"Antalet hushåll som köper mer än en tjänst från Telia har vuxit till en bra bit
över 2 miljoner och vi har fått bekräftat att det råder en ökad lojalitet bland dessa kunder gentemot oss. Detta drivs av kundinitiativ som att Telia Sverige är en av de första operatörerna i världen att paketera obegränsad 5G-mobildata med Netflix och vår egen streamingtjänst C More. Vi utökade vårt nätverksledarskap genom att leda utbyggnaden av 5G i nästan alla våra marknader, samtidigt som vi utökade vår abonnentbas inom fiber- och IPTV", skriver Allison Kirkby i vd-ordet.

Samtidigt skriver Telia att man, till följd av inställda och uppskjutna sportevenemang 2020, skrivit ner tillgångar för film- och programrättigheter med 256 miljoner kr, varav 198 miljoner kr i TV och Media.

Siffror för TV och Media 2021 i sammandrag (i Mkr). 2020 inom parentes:

Nettoomsättning 8 648 (7 429)
Justerad ebitda 878 (758)
Justerat rörelseresultat 99 (-55)

Vi slutet av 2021 ägde svenska staten 39,48 procent av Telia Company.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561