NYHETSARKIVET
14 mar 2022 13:41
Mer insyn i ägandet av radio- och tv-företag

I ett utkast till en nya lagrådsremiss vill regeringen få större insyn i ägandet och ägarstryktur av radio- och tv-företag. Det handlar bland annat om att programföretag som sänder tv, samt leverantörer av beställ-tv, ska se till att mottagare av tjänster alltid ska kunna se exempelvis namn på leverantör, var leverantör är etablerad, uppgifter om behörig tillsynsmyndighet. Detta ska ske med tillsyn av Konsumentombudsmannen och Konsumentverket.

Utkastet till lagrådsremiss kan läsas här: Läs mer


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561