NYHETSARKIVET
14 mar 2022 13:42
TV4 Media fälls för sändning av sexuella scener dagtid

Granskningsnämnden har fällt TV4 Media för sändning av sexuella scener under dagtid i TV4 Film. Sändningen strider mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Då nämnden anmärker på specifikt en scen som de anser en avancerad sexuell framställning.

"TV4 har förståelse för att scener i filmen kan vara överraskande för den som inte följt handlingen men anser inte att den innehåller sexuella framställningar av den karaktär att sändningen av filmen strider mot gällande bestämmelse", skriver TV4 i ett yttrande. Nämnden håller alltså inte med.

Däremot frias bruket av alkohol i Renées brygga i TV4 i fråga om mediets genomslagskraft.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561