NYHETSARKIVET
17 mar 2022 13:38
TV4 och Svenska spel vinner i mål mot KO

Patent och marknadsöverdomstolen upphäver tidigare instans Konsumentombudsmannens beslut från april 2020. Det handlar om den så kallade Triss-domen där KO KO med stöd av marknadsföringslagen uppmanat Svenska Spel att inkomma med svar på frågan om Svenska Spel har ett samarbetsavtal avseende Triss-inslagen med TV4 alternativt något av övriga bolag i den koncern där TV4 ingår och, om ett sådant avtal finns, ge in avtalet.

"Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att uppmaningen att ge in ett samarbetsavtal innefattade ett sökande efter uppgifter om identiteten på sådana som bidragit till programmens tillkomst och om hur ett uppgiftslämnande hade gått till. Domstolen slutsats var därför att uppmaningen stred mot efterforskningsförbudet. Av dessa skäl hävde Patent- och marknadsöverdomstolen KO:s beslut", skriver PMÖD om domen.

Svenska Spel och TV4 har yrkat på ersättning för rättegångskostnader.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561