NYHETSARKIVET
18 mar 2022 14:28
Riksdagen avslår motion om ny public service-utredning

Cirka 50 yrkanden från motioner har avslagits av Kulturutskottet, främst med hänvisning till pågående arbete och redan genomförda insatser. Bland de motioner som avslås vill bland annat Moderaterna att regeringen tillsätter en ny public service-utredning där man bland annat vill utreda en "utveckling och precisering av vad radio och tv i allmänhetens tjänst bör ha för betydelse i ett nytt medielandskap". Moderaterna vill också i en annan motion att public service ska renodlas. SD skriver i flera motioner att man vill minska kostnaderna för public service.

"Utskottet vill åter understryka den breda politiska enighet med vilken riksdagen fattade beslut om innevarande sändningstillstånds huvuduppdrag, nämligen att erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar såväl det breda anslaget som mer särpräglade programtyper tillsammans med verksamhetens viktiga roll för grävande journalistik och att granska samhällets makthavare. Utskottet ser ett behov av att belysa verksamhetens förutsättningar inför kommande tillståndsperiod. Detta kommer bl.a. att utföras inom ramen för public service-dialogen som riksdagen beslutat om", skriver utskottet bland annat i sitt ställningstagande.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561