NYHETSARKIVET
21 mar 2022 13:44
Norska filmförbundet och Netflix i framgångsbaserat avtal

Norska filmförbundet och Netflix har kommit överens om ett nytt upphovsrättsavtal för beställda filmer och tv-dramaserier producerade i Norge för Netflix. Ett avtal liknande det Netflix skrev med Teaterförbundet i Sverige 2020. Det handlar främst om att regissörer, filmfotografer och andra kreativa arbetare bakom film och tv-serier ska få rimligt betalt, men också ytterligare upplägg:

"Förutom att göra betalningar tillgängliga för varje produktion kommer det att finnas ytterligare framgångsbaserad betalning när en viss nivå av antalet genomförda flöden av en produktion uppnås", skriver parterna i ett pressmeddelande.

I avtalet med svenska Teaterförbundet betalas en ersättning ut beroende på hur många som tittat på programmet. Avtalet säkerställer också att en andel av Netflix sekundära exploateringsintäkter –program som säljs vidare – fördelas till alla berättigade parter.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561