NYHETSARKIVET
22 mar 2022 13:48
Öppet för synpunkter på EMFA fram till 25 mars

Fram till 25 mars har branschens aktörer möjlighet att lämna synpunkter till EU-kommissionen på kommande European Media Freedom Act, en ny lag med syfte att förbättra rättssäkerheten på mediemarknaden.

Synpunkter kan lämnas inom tre huvudområden:

Transparens och oberoende (t.ex. granskning av mediemarknadstransaktioner, transparens av medieägande och publikmätning).
Villkor för deras sunda funktion (t.ex. exponering av allmänheten för en mångfald av åsikter, medieinnovation på EU-marknaden).
Rättvis fördelning av statliga resurser (t.ex. oberoende för public service-medier, transparens och rättvis fördelning av statlig reklam).

Läs merTIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561