NYHETSARKIVET
22 mar 2022 13:50
Högt förtroende för public service, lågt för sociala medier

Tilltron till public service ligger fortfarande högt bland svenskar. Det visar Förtroendebarometern för 2022. Förtroendet för SR ligger på 70 procent, SVT på 66 procent. Högst förtroende på listan ligger svenska sjukvården på, med 77 procent, följt av polisen (76). Längst ner ligger Huawei (4), Facebook (6) och Twitter (7). Förtroendet för TV4 ligger på 35 procent, några punkter ner, och för TV3 på 8 procent, ner från 10.

I stort visar undersökningen att förtroendet för såväl staten och regeringen som EU ökat ganska stort sedan 2021. Även förtroendet för TV och Radio som helhet ökar. Bland de stora bolag som tappat i förtroende sedan 2021 finns Ericsson och Telia. Telia ligger dock fortfarande bland de bolag med högst förtroende, på sjunde plats.

Hela Förtroendebarometern finns här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561