NYHETSARKIVET
22 mar 2022 13:51
Mprt försvinner? Kan slås ihop med Statens medieråd

Myndigheten för press, radio och tv riskerar att förvinna. Kulturdepartementet har nämligen tillsatt en utredning för att undersöka om myndigheten istället ska slås ihop med Satens medieråd till en myndighet.

"Frågor om det fria ordet, om mediernas betydelse för det demokratiska samtalet och om vikten av medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Vi vill skapa en samlad mediemyndighet som är väl rustad att möta samtidens utmaningar. Därför har vi valt att tillsätta denna utredning", säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i en kommentar.

Utredningen, som bland annat ska undersöka konsekvenserna av en sammanslagning, samt lokalbehovet av Mprt, ska ledas av Knut Weibull, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Och från Mprt:s håll är man positiva till utredningen:

"Det är bra att en sammanslagning utreds. Det känns som ett naturligt steg att ta då våra myndigheter har gemensamma frågor och länge har samverkat väl. En sammanslagning skulle ge oss en bredare och djupare kompetens att följa medieutvecklingen och verka för yttrandefriheten och de demokratiska frågorna i vårt samhälle", säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid myndigheten.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561