NYHETSARKIVET
22 apr 2022 13:35
Mål om 10-procentig organisk tillväxt för Net Insight

Net Insight har som mål att nå organisk tillväxt, samt genomsnittlig rörelsemarginal, om 10 procent varje år fram till 2025. Det framkommer av årsredovisningen för 2021 som anlände under dagen. Nettoomsättningen för 2021 ökade med cirka 50 miljoner kr jämfört med det dystra 2020, allt inom Media Networks (då affärsområden Streaming solutions och Resource optimization avyttrats). Rörelseresultat landade på 26,8 miljoner kr (-15,3).

"Med satsningen kring Nimbra Edge har vi skapat en stark position för att effektivt utnyttja molnet för videoströmmar, från arenor och rättighetsägare till utspelsplatser. Den här breda kompetensen – att hantera världens största events och snabba distansproduktioner i molnet – gör oss unika och väl positionerade i de tillväxtsegment som transformationen driver fram", skriver Crister Fritzson i vd-ordet.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561