NYHETSARKIVET
21 dec 2018 11:58
HD bekräftar dom, dömer tv-teamet för människosmuggling
Det tv-team som smugglade en tonårig flykting från Grekland till Sverige blir fällda även i Högsta domstolen, detta efter fällande domar i såväl Tingsrätten som Hovrätten.

HD bedömer dock att flyktingsmugglingen skedde av humanitära skäl och dömer till dagsböter och villkorlig dom.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561