NYHETSARKIVET
11 apr 2019 13:38
Förtroendet för SVT sjunker visar årets SOM-undersökning
SVT är den medieorganisation i Sverige som åtnjuter störst förtroende, visar årets SOM-undersökning. Men andelen svenskar som har stort förtroende för SVT har sjunkit med fem procentenheter, från 78 till 73 procent, de senaste åtta åren. Samtidigt har övriga medieorganisationer som får stort förtroende i undersökningen legat stabilt på samma siffror under perioden. Det gäller SR, DN, Aftonbladet och TV4.

Största förtroendetappet för SVT gäller gruppen som definierar sig som ”klart höger” ideologiskt. Där har förtroendesiffran sjunkit med 20 procentenheter, från 79 till 59.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561