NYHETSARKIVET
11 jun 2019 14:06
SVT: Nya förhandsprövningen flyttar beslut från PS till regeringen
Från SVT:s håll kommer såklart kommentarer på regeringens förslag på riksdagsbeslut inför public services kommande tillståndsperiod. Och det mesta anser de vara bra. Men där finns, enligt SVT, en del problem. Och främst handlar det om den omdiskuterade förhandsprövningen. De anser bland annat att förslaget om tredjepartsanmälningar "flyttar avgörande publicistiska beslut från public service-företagen till Myndigheten för press, radio och TV och ytterst regeringen".

"Vi anser att vare sig regeringen eller myndigheter ska styra medier i Sverige. Vi anser att medier ska var fria och oberoende inom de i lag grundade ramar som gäller för dem. Vi hoppas därför att riksdagen ändrar förslaget och att man i och med det begränsar regering och myndigheters makt över innehållet i public service", skriver SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand i dag i en kommentar.

"Som publicist ser jag att förslaget om förhandsprövning är djupt problematiskt. Det är i strid med den svenska yttrandefrihetsandan att utformningen av en nyhetstjänst kan komma att styras av regeringen. Även om förhandsprövningen endast omfattar delar av verksamheten innebär den en glidning av det så grundläggande oberoendet mellan statsmakterna och public service. SVT är hela Sveriges television och ska alltid stå på publikens sida, oberoende av både politiska och kommersiella intressen. Som förslaget ligger nu öppnar det för tolkningar som allvarligt kan äventyra oberoendet", avslutar SVT:s vd Hanna Stjärne sitt inlägg om propositionen.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561