NYHETSARKIVET
11 jun 2019 14:07
Amanda Lind: Ska vara långt avstånd mellan politik och public service
TV-Nyheterna passade på att ha en pratstund med kultur- och demokratiminister Amanda Lind då regeringens proposition inför nya sändningstillståndet för public service presenterades. Och fokus ligger på den omtalade förhandsprövningen, att stärka oberoendet, digitala plattformar och mer pengar till lokal bevakning.

TVN: Vad anser du själv är det viktigaste i propositionen?

- Först och främst att vi nu tar steg mot en mer modern reglering av public service. Att vi tydliggör vissa ramar för verksamheten digitalt. Det är rimligt att de finns nära publiken och då måste man också tydliggöra att det är en del av public service-företagens kärnverksamhet. Viktigt är också det stärkta lokala nyhetsbevakningen, säger kulturminister Amanda Lind.

TVN: De 266 miljonerna som läggs till i budget, är det främst till lokalbevakning?

- Nej, vi går inte in och öronmärker pengarna utan det blir ett generellt tillskott. Och det kommer att fördelas mellan de tre public service-företagen. Miljonerna kommer att fördelas i enlighet med hur stor del av Radiotjänst i Kiruna respektive företag finansierat. Men det kommer naturligtvis att bland annat gå dit.

TVN: Att ni vill stärka bevakningen lokalt, handlar det enbart om de så kallade vita fläckarna eller kan det också handla om regioner som redan har lokala aktörer?

- Vi har pekat ut att fokus ska ligga på svagt bevakade områden. Men hur public service-företagen själva väljer att disponera detta, och hur de väljer att göra förstärkningarna, lägger vi oss inte i.

TVN: Anser du att det är bra om de samarbetar med lokala, kommersiella aktörer?

- Jag vet att public service-företagen redan i dag har en dialog med lokala aktörer om olika typer av samverkan, hur de ska förhålla sig till varandras nyheter, vilka spelregler som ska gälla, och det ligger i linje med det vi skriver. De ska ta hänsyn till kommersiella aktörers förutsättningar på lokala marknader. Men hur de väljer att göra det är upp till företagen själva.

TVN: Varför är det så viktigt att public service är självreglerande?

- Det handlar om oberoendet. Vi ska ha ett fritt, starkt och oberoende public service och därför utfärdar vi sändningstillstånden på en övergripande nivå. Det är en viktig princip.

TVN: Vad har varit mest problematiskt att komma fram till vad gäller den färdiga propositionen?

- Vi har velat ligga nära den parlamentariska public service-kommitténs förslag, inte minst för att det är viktigt med en så bred enighet som möjligt kring uppdraget och det långsiktiga förtroendet. Det ska också finnas långsiktiga spelregler för public service. Områden som varit omdiskuterade är till exempel förhandsprövningen, men där tycker jag att vi landat i ett klokt, välavvägt förslag.

TVN: Ser du några som helst faror vad gäller finansiering eller ställningen för public service i framtiden?

- Vi har ju flera långsiktiga principer för public service oberoende. Exempelvis de långsiktiga sändningstillstånden, som i nästa steg kommer att förlängas ytterligare. Vi har också en finansiering skild från statsbudgeten. Men så har vi också ett arbete som jag tycker är viktigt där den parlamentariska grundlagskommittén tittar på om vi behöver ytterligare insatser för att stärka public service oberoende. Nu ska inte jag föregå det arbetet, men jag tycker att det är ett viktigt arbete att säkerställa att det ska finnas långt avstånd mellan politik och public service.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561