NYHETSARKIVET
11 jun 2019 14:08
Regeringens proposition om public service-uppdraget 2020
På eftermiddagen igår höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind en presskonferens inför det nya sändningstillståndet för public service. I de nya villkoren, förslag som bygger på vad den parlamentariska public service-kommittén tidigare tagit fram, tryckte hon specifikt på en förstärkning av lokaljournalistiken, en stärkt digital satsning, samt att SVT, UR och SR värnar konkurrensförutsättningar gentemot kommersiella medier. Vad gäller den lokala journalistiken, och främst de så kallade vita fläckarna, skjuter regeringen till ytterligare 266 miljoner kronor. Mest kontrovers lär det bli kring förhandsprövningen.

Kultur- och demokratiministern säger att regeringen gjort några avvikelser från kommitténs tidigare rapport. Bland annat vill man se en ökning av program för minoriteter. Den digitala satsningen ska nästa period ingå i en utökad kärnverksamhet och vara än mer anpassad till nya medievanor. Däremot ska inte sociala medier ingå som centrala strategier för att nå publik om det kan avhjälpas. Generella begränsningar är dock inte möjliga då public service måste finnas där publiken finns, enligt Lind. Kring detta ska dock bolagen redovisa årligen.

Vad gäller den omdiskuterade förhandsprövningen vill regeringen se uppdateringar inför nästa sändningsperiod. Det handlar om att andra än de egna programföretagen kan inkomma med anmälan. Det är dock enbart nya tjänster inom kompletterande verksamhet som kan prövas. MPRTv beslutar, i samråd med PTS, dock vad som ska prövas och som tidigare är det regeringen som fattar slutgiltigt beslut. Enligt Amanda Lind är detta dock något som ska undersökas vidare.

Här kan du läsa hela propositionen: Läs merTIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561